پیش بینی وضعیت گرافیک ایران در سال 2010  [گروه مطالب]
کتاب صد سال اعلان و پوستر فیلم در ایران  [گروه مطالب]
مجسمه های فرشید مثقالی  [گروه مطالب]
نمایشگاه تصویرهای شنیدنی  [گروه مطالب]
دومین نمایشگاه ادواری موزه ی گرافیک ایران  [گروه مطالب]
روز جهانی گرافیک در شیراز  [گروه مطالب]
دوازده روز ویژه با دوازده طراح گرافیک  [گروه مطالب]
ورنر یکر؛ طراح گرافیک سوییسی در تهران  [گروه مطالب]
نمایش پوسترهای قدیمی تئاتر تمدید شد  [گروه مطالب]
چهارمین نمایشگاه موزه‌ی گرافیک ایران با عنوان «بازدید»  [گروه مطالب]
قباد شیوا، چهره ماندگار گرافیک ایران 73 ساله شد  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوسترهای نوستالژیک «خاطره های اردیبهشت»  [گروه مطالب]