هر طرح قصه ای دارد ...هر طرح قصه ای دارد ...حمید سلیمی۲۲ مهر ۱۳۹۷
محرم نود هفتمحرم نود هفتمهدی درویشی۲۸ شهریور ۱۳۹۷
پوسترپوسترشکوفه فلاحتی۲۴ شهریور ۱۳۹۷
معادله شتاب مرگمعادله شتاب مرگسامان ذکری۱۲ شهریور ۱۳۹۷
طراحی پوسترطراحی پوسترفرید ستاربخش۲۱ خرداد ۱۳۹۷
طراحی پوسترطراحی پوسترفرید ستاربخش۲۱ خرداد ۱۳۹۷
موزه ی مجازی هنرکودکموزه ی مجازی هنرکودکاردشیر پژوهشی۰۶ خرداد ۱۳۹۷
کارهای دانشگاهکارهای دانشگاهنیما گل محمدی۰۴ خرداد ۱۳۹۷
بسته بندیبسته بندیاحسان یکتاپور۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
پوسترهای منپوسترهای منهادی گلچین۱۷ اسفند ۱۳۹۶
برگزیده پوستر قاصدکها در سیزدهمین همایش نمایش استان تهرانبرگزیده پوستر قاصدکها در سیزدهمین همایش نمایش استان تهران"مجید مکیمجید مکی۲۱ بهمن ۱۳۹۶
پوستر برتر سیزدهمین همایش نمایش استان تهرانپوستر برتر سیزدهمین همایش نمایش استان تهرانمجید مکی۲۱ بهمن ۱۳۹۶
دوره های تخصصی طراحی سنتیدوره های تخصصی طراحی سنتیاحسان سجادی۲۹ دی ۱۳۹۶
بیلبورد شهریبیلبورد شهریمستوره سرحدی۱۸ دی ۱۳۹۶
یا ابا صالح المهدییا ابا صالح المهدیمحمدرضا میکائیل زاده۰۹ دی ۱۳۹۶
50705070محسن گرنامی خلیلی۰۵ آذر ۱۳۹۶
پوسترپوسترمحمد فلاح۲۶ مهر ۱۳۹۶
دل نوشته برای امام زماندل نوشته برای امام زمانمحمدرضا میکائیل زاده۱۸ مهر ۱۳۹۶
پوستر تئاترپوستر تئاترسروش حیدری۱۹ مرداد ۱۳۹۶
پوستر های اجتماعیپوستر های اجتماعیحسین اجرش۱۷ مرداد ۱۳۹۶
پوسترپوسترمریم خسروی۱۵ مرداد ۱۳۹۶
نکوداشت عباس کیارستمینکوداشت عباس کیارستمیمدرسه ویژه۰۷ تیر ۱۳۹۶
کاوه آهنگرکاوه آهنگرهومان مرادی فتوحی۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
Respect . احترامRespect . احترامهومان مرادی فتوحی۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶