آبرنگآبرنگنونا قطبی۰۶ شهریور ۱۳۹۷
سیاه و سفید 3سیاه و سفید 3نونا قطبی۰۶ شهریور ۱۳۹۷
سیاه و سفید 2سیاه و سفید 2نونا قطبی۰۶ شهریور ۱۳۹۷
سیاه و سفیدسیاه و سفیدنونا قطبی۰۶ شهریور ۱۳۹۷
نقاشی آبرنگنقاشی آبرنگنونا قطبی۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
نقاشی ماه تی تی نگارنقاشی ماه تی تی نگارعلی اشرف حقانی۲۶ فروردین ۱۳۹۷
چشم هاچشم هامحمدرضا جعفری۱۲ بهمن ۱۳۹۶
طراحی از چهره زنده یاد علی اکبر یساولیطراحی از چهره زنده یاد علی اکبر یساولیرضا رشیدی۲۴ آذر ۱۳۹۶
after graduation paintingsafter graduation paintingsMim Mousavi۰۸ مهر ۱۳۹۶
پرترهپرترهمصطفی حاجی۲۳ شهریور ۱۳۹۶
نقاشینقاشینسیم همتی۳۰ مرداد ۱۳۹۶
سیاه قلمسیاه قلمخالد امانتی۱۲ بهمن ۱۳۹۵
ماه تی تی نگارماه تی تی نگارعلی اشرف حقانی۰۵ بهمن ۱۳۹۵
lion head.سر شیرlion head.سر شیرشمس الدین غازی۲۰ دی ۱۳۹۵
اقتباس از انری روسواقتباس از انری روسومحمدعلی سعیدپناه۱۶ آذر ۱۳۹۵
drawingdrawingمحمدعلی سعیدپناه۱۸ مرداد ۱۳۹۵
کاریکاتورکاریکاتورسهیل یزدان پناه۲۰ تیر ۱۳۹۵
طراحی منطراحی منPaperman harmony۱۳ خرداد ۱۳۹۵
زن شرقیزن شرقیمحمدعلی سعیدپناه۱۰ خرداد ۱۳۹۵
فیگور زنفیگور زنمحمدعلی سعیدپناه۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
زخم های سیاهزخم های سیاهآتنا میرزاییان۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
پرتره ی ایوبپرتره ی ایوبمحمدعلی سعیدپناه۲۵ آبان ۱۳۹۴
بعد جراحیبعد جراحیمحمدعلی سعیدپناه۲۵ آبان ۱۳۹۴
طراحی پنج فیگورطراحی پنج فیگورمحمدعلی سعیدپناه۲۸ مهر ۱۳۹۴