بهترین پوسترهای تاریخ سینمای ایران  [گروه مطالب]
سفارش دهنده‌ حرفه ای نداریم  [گروه مطالب]
پوستر فیلم جرم  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوسترهای سینمایی حیدر رضایی  [گروه مطالب]
جدایی نادر از سیمین  [گروه مطالب]
طراحی پوسترهای فیلم اخراجی ها 3  [گروه مطالب]
گرافیک ایران در سال 89  [گروه مطالب]
پوستر فیلم مرهم  [گروه مطالب]
نظرسنجی برای پوستر فیلم جرم  [گروه مطالب]
آلودگی بصری شهر و تبلیغات سخیف سینمایی  [گروه مطالب]
مُچگیری از سارقان هنری!  [گروه مطالب]
فیلم های سخیف، پوسترهای سخیف تر  [گروه مطالب]
... به دور از هیاهو  [گروه مطالب]
اخراجی ها، گرداب ابتذال و چند داستان دیگر...  [گروه مطالب]
اشتباه خود را می پذیرم!  [گروه مطالب]
کیارستمی و طراحی پوستر  [گروه مطالب]
صد سال پوستر فیلم در ایران  [گروه مطالب]
مسابقه‌ی طراحی پوستر  [گروه مطالب]