سه هنرمند ایرانی در رقابت بین المللی لاک پشت طلائی  [گروه مطالب]