مرگ با لبخند!  [گروه مطالب]
فینالیست های فراخوان پوستر مرگ با لبخند  [گروه مطالب]
جایزه دوسالانه جهانی پوستر مکزیک 2016 برای ایران  [گروه مطالب]