نمایشگاه خوشنویسی غدیریه در موزه هنرهای معاصر اهواز  [گروه مطالب]
خلوت پوسترهای عاشورایی در اصفهان  [گروه مطالب]
مروری بر آثار هنر انقلاب در موزه هنرهای معاصر  [گروه مطالب]
گزارش نمایشگاه خلوت پوستر  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوستر  [گروه مطالب]
نمایش آثار پیشکسوتان نقاشی و گرافیک  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوستر و نشست تخصصی در اصفهان  [گروه مطالب]
نمایش پوسترهای علیرضا صدیقی  [گروه مطالب]
گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران  [گروه مطالب]
مراسم شصت سالگی هنرستان هنرهای زیبای تهران  [گروه مطالب]
نمایشگاه آثار دانش‌ آموختگان و هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا  [گروه مطالب]
بزرگداشت 60 سالگی هنرستان هنرهای زیبای تهران  [گروه مطالب]