نشست یکروز ویژه با مصطفی اسداللهی از نزدیک  [گروه مطالب]
ورنر یکر؛ طراح گرافیک سوییسی در تهران  [گروه مطالب]
هیات داوران و اساتید راهنمای گرافیک و تصویرسازی فن‌آورد  [گروه مطالب]