پوستر دومین سوگواره دانشگاهی  [گروه مطالب]
برندگان ایرانی جشنواره بین المللی گاو اوکراین  [گروه مطالب]
ششمین دوسالانه بین المللی یونایتد دیزاین 2013  [گروه مطالب]
سه سالانه بین المللی پوسترهای سیاسی بلژیک  [گروه مطالب]
نمایشگاه گرافیک محیطی «پیام سرخ»  [گروه مطالب]
همایش هفته طراحی گرافیک گیلان  [گروه مطالب]
رضا عابدینی داور یازدهمین دوسالانه بین المللی زنبور طلایی  [گروه مطالب]
مدعوین ایرانی در اولین نمایشگاه طراحی گرافیک دعوتی آسیا  [گروه مطالب]
اولین دوسالانه بین المللی طراحی گرافیک دالیان 2015‎  [گروه مطالب]
پانزدهمین دوسالانه بین المللی پوستر لهستان  [گروه مطالب]
هشتمین سه سالانه بین المللی پوستر های صحنه ای  [گروه مطالب]
داوران ایرانی پوستر برای فردا  [گروه مطالب]