سمینار آسیب‌ شناسی خلق برند  [گروه مطالب]
نشست هم‌ اندیشی نشانه‌ شناسی تبلیغات برگزار شد  [گروه مطالب]