فراخوان دهمین جشن تصویر سال  [گروه مطالب]
تمدید حضور در نمایشگاه تصویرسازی امید  [گروه مطالب]
200 اثر برای یادمان آتشنشان فداکار  [گروه مطالب]
هیات داوران و اساتید راهنمای گرافیک و تصویرسازی فن‌آورد  [گروه مطالب]
نفرات برتر رشته گرافیک و تصویرسازی رقابت فن‌آورد  [گروه مطالب]