همایش هفته طراحی گرافیک گیلان  [گروه مطالب]
مدعوین ایرانی در اولین نمایشگاه طراحی گرافیک دعوتی آسیا  [گروه مطالب]
نمایشگاه بین المللی پوستر «برای غزه»  [گروه مطالب]
سه هنرمند ایرانی در رقابت بین المللی لاک پشت طلائی  [گروه مطالب]
اولین دوسالانه بین المللی طراحی گرافیک دالیان 2015‎  [گروه مطالب]