جایزه هیات داوران دوسالانه پوستر تایوان به مهدی سعیدی رسید  [گروه مطالب]