پوسترهایی که هنوز روی شهر را ندیده اند...  [گروه مطالب]
ورک شاپ طراحی پوستر محمد اردلانی  [گروه مطالب]
39 طرح گرافیکی آماده اکران شهری شد  [گروه مطالب]
آغاز کارگاه‌های گرافیک و تصویرسازی طرح پیشواز از بهار  [گروه مطالب]