پوسترهای دوسالانه دهم  [گروه مطالب]
سومین دوسالانه ملی پوستر طلوع  [گروه مطالب]
دوسالانه پوستر طلوع برگزیدگان خود را شناخت  [گروه مطالب]
مهدی سعیدی برنده جایزه ویژه پوستر لهستان  [گروه مطالب]
اولین دوسالانه بین المللی طراحی گرافیک دالیان 2015‎  [گروه مطالب]
جایزه دوسالانه جهانی پوستر مکزیک 2016 برای ایران  [گروه مطالب]
گرافیست ایرانی برنده جایزه ویژه سه‌سالانه جهانی پوستر  [گروه مطالب]