نمایشگاه پوسترهای نوستالژیک «خاطره های اردیبهشت»  [گروه مطالب]