گردهمایی روز جهانی گرافیک  [گروه مطالب]
گشایش دومین نمایشگاه سرو نقره‌ای  [گروه مطالب]
درباره انتخابات هیأت مدیره انجمن طراحان گرافیک 1391  [گروه مطالب]
هفته طراحی گرافیک ایران؛ 1392  [گروه مطالب]
سونامی ژاپن، آثار یکصد طراح گرافیک را به تهران کشید!  [گروه مطالب]
پیام زیست محیطی 30 طراح گرافیک از سراسر جهان  [گروه مطالب]
مراسم گشایش هفته طراحی گرافیک ایران  [گروه مطالب]
طراح گرافیک فرانسوی؛ میهمان هفته طراحی گرافیک ایران  [گروه مطالب]
مراسم آغاز هفته گرافیک ایران  [گروه مطالب]
باید نشان دهیم گرافیک به چه کار می‌آید!  [گروه مطالب]
ابراهیم حقیقی: به چه حقی نشانه تئاتر شهر را دستکاری کرده‌اید؟!  [گروه مطالب]
پناهگاهی برای آثار تاریخ گرافیک ایران  [گروه مطالب]