45 اثر با موضوع آتشنشان فداکار 17 مرداد به نمایش در می‌ آید  [گروه مطالب]
تمدید حضور در نمایشگاه تصویرسازی امید  [گروه مطالب]
200 اثر برای یادمان آتشنشان فداکار  [گروه مطالب]
نمایشگاه تصویرگری «امید» با حضور آتش‌نشانان گشایش یافت  [گروه مطالب]