این نمایشگاه که به همت گروه جاپا (علی عمرانی و بهنام رئیسیان) دایر شده است در حال حاضر در خانه هنرمندان ایران برای علاقه مندان به معرض بازدید عموم قرار گرفته است. گفتنی است که این آثار حدود 198 اثر از طراحان بزرگ حال حاضر دنیا هستند که آثار برخی از آنها در ایران به نمایش در نیامده بود و برای اولین بار این اتفاق در ایران میافتد.

موضوع این نمایشگاه بر اساس تِم اجتماعی صورت گرفته  که آثار طراحان بزرگی چون Finn Nygaard - Max Kisman - Milton Glaser - Lex Drewinski - Armando Milani در این نمایشگاه قرار دارد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه جمع آوری آثار طراحان بزرگ بوده است.

تا علاقه مندان به حرفه ی گرافیک (پوستر) با طرز فکر این طراحان نام آور و صاحب سبک آشنا شوند و روند فکری و ترکیب بندی طراحانی که در سرزمین های مختلفی کار میکنند را بیاموزند.

گروه جاپا یاد آور شد که جمع آوری این آثار حدود یک سال و نیم به طول انجامیده و از 26 الی 30 مهر ماه 1393 به نمایش در می آید.