گرافیک نت؛ مدرس کارگاه طرحی پوستر نخستین جشنواره پرچم «مجید کاشانی » است که این کارگاه را روز جمعه 3 خرداد از ساعت 10 صبح الی 18 عصر در مدرسه ی ویژه علاقمندان را هدایت خواهد کرد. هنرجویان شرکت کننده می توانند پس از شرکت در این کارگاه، آثار خود را تا روز چهارشنبه  8 خرداد به اتمام رسانده و برای شرکت در  این جشنواره به دبیرخانه جشنواره پرچم ارسال کنند.

کلیه آثار این کارگاه که توسط هیات داوران انتخاب و برای شرکت در نمایشگاه معرفی می شوند، در بخش مسابقه جشنواره شرکت داده شده و کلیه ی مقررات و جوایز جشنواره شامل آنها نیز خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی نخستین جشنواره ی پرچم لطفا به سایت جشنواره مراجعه کنید.