گرافیک نت؛ آثار خوشنویسی و نقاشیخط سبحان مهرداد محمدپور پدید آورنده ی خط سبحان و نقاشی خط هوالجمیل در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان به نمایش گذاشته می شود.
در این نمایشگاه نمونه هایی از خطوط ابداعی سبحان مهرداد محمدپور با موضوع قرآنی و مذهبی به صورت زنده نیز کتابت خواهد شد.
علاقمندان در این نمایشگاه میتوانند از مشاوره هنری در ابداعات خوشنویسی بهره مند شوند.
روابط عمومی خط سبحان اهداف اصلی این  نمایشگاه را، ترویج و گسترش قرآن و کتابت آن در جامعه خبر داد و نمایشگاه بین المللی قرآن کریم را حرکتی بزرگ و با ارزش در هنر اسلامی کشور اعلام کرد.
در ادامه خبر ،روابط عمومی خط سبحان از برگزاری اولین جشنواره نوآوری های خوشنویسی و داوری در خوشنویسی شمالغرب کشور در مهر ماه سال جاری در تبریز خبر داد و این جشنواره را پیش مقدمه ای برای ایجاد مراکز آموزش داوری در خوشنویسی کشور خواند،  در این جشنواره اولین فراخوان مقالات در داوری خوشنویسی نیز اعلام و جمع آوری خواهد شد.