به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این نمایشگاه از امروز جمعه 28 آگوست ، ششم شهریور افتتاح شده و قرار است تا 27 سپتامبر نیز برپا باشد. قرار است بعد از 27 سپتامیر این نمایشگاه در شهر برلین، پایتخت آلمان نیز برگزار شود.
این پوسترها را هیأت داوران از بین 1521 پوستر انتخاب کرده است. هیأت داوران همچنین در ماه فوریه برگزیدگان این نمایشگاه را پیشاپیش معرفی کرده بود که بر اساس گزارش‌ها 56 پوستر از آلمان انتخاب شده بود.
همچنین از بین 100 پوستر برگزیده سال 2008 تنها پنج پوستر از اتریش انتخاب شده است و از سوئیس نیز 39 پوستر در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
برای بازدید این نمایشگاه بطور مجازی می توانید از این دو پلواره استفاده کنید. اینجا و اینجا