گرافیک نت؛ انجمن طراحان پوستر تئاتر و معاونت پژوهشی خانه هنرمندان برگزار می کنند:
" نشست علمی بررسی پوستر تئاتر ایران "
زمان: روز دوشنبه، 9 اردیبهشت 1392 ، ساعت 18 در محل خانه ی هنرمندان ایران، تالار امیرخانی

سخنرانان :
دکتر حمید رضا شعیری، تحلیل نشانه - معنا شناختی پوستر های تئاتر
دکتر محمد رضا مریدی، چه کسی به تئاتر دعوت می شود
سعید باباوند، مروری بر پوستر های تئاتر در دهه ی هشتاد