... هر هنرمند شناسنامه ای دارد و هر شناسنامه ی هنرمندی، یک عکس. عکس های رحمان "مجرد" شناسنامه اوست، شناسنامه ای که به قدمت تاریخ یک شهر کهن عمر دارد. اردبیل "پایتخت ایران در دوره ای از تاریخ" هنرمندی دارد که شناسنامه این شهر را روی عکس هایش حک می کند، عکسهایی که عکاسش از به فراموشی سپرده شدن هویت این شهر کهن واهمه دارد و سعی در احیاء آن دارد.
رحمان مجرد هنرمندی است نوگرا با پیش زمینه ای به قدمت تاریخ شهرش، اردبیل.
رحمان را از نزدیک نمی شناسم و تا به حال هیچ ملاقاتی با وی نداشته ام اما روحش را می شناسم، روحی که در سطر سطر وبلاگش و در بند بند کلماتش جریان دارد و من او را خوب می شناسم. عکسهای رحمان فقط تصویر زیبایی از یک رویداد طبیعی یا یک منظره نیست، رنگ در عکسهایش نقش مهمی را ایفا نمی کند و فرم هایش تا حدودی خشن است ولی حسی که پشت دوربین و از پشت ویزور کادر ها را انتخاب کرده بسیار ملموس و به شدت تاثیر گذار است.
آثار فتوگرافیک این هنرمند نیز خلاقانه و قابل نقد است که در آینده به بررسی آنها خواهم پرداخت. 
برای مراجعه به وبلاگ این هنرمند اینجا و برای دیدن بخشی از آثار وی اینجا و اینجا را کلیک کنید.