گرافیک نت؛ مدرسه هنری ایده برگزار میکند:

سمینار اقتصاد هنر در ایران

بررسی جریانات اخیر اقتصادی هنرهای تجسمی در ایران

سخنرانان: مهندس مرتضی کاظمی، مشاور اقتصادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مهندس علی مرادخانی، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رضا نامی و لیلی گلستان، کارشناسان برجسته هنرهای تجسمی

سه شنبه چهاردهم مرداد ماه 1393 ساعت 16

در محل خانه هنرمندان ایران، سالن استاد جلیل شهناز