گرافیک نت؛ جمعه 27 آبان ، هنرمندان و مخاطبین هنری تبریز ، شاهد افتتاح نمایشگاه نقاشی بابک اطمینانی با عنوان (در باب آفرینش) در گالری سرو بودند. این نمایشگاه نوع نگاهی بود که این هنرمند به هستی و نظم پیدا و ناپیدای آن داشته است.

بابک اطمینانی در بخشی از بیانیه نمایشگاه خود آورده است: من طبیعت را باز نمایی نمیکنم بلکه قلمرویی به وسعت میلیاردها سال نوری را روی بوم حقیری باز آفرینی میکنم تا بتوانم از این طریق به اسراری از عالم بیرون و عالم درون پی ببرم.

آثار این نمایشگاه متشکل از هفت پرده در ابعاد بزرگ است و همچنین بابک اطمینانی در 3 آذر ،جلسه پرسش و پاسخ و در 4 آذر، ورک شاپ تخصصی با عنوان (ریشه های آکادمیک نقاشی حرکتی) را در گالری سرو به اجرا در خواهد آورد.