جایزه ویژه 4000 دلار : علی جواهر از ایرانبرنده جایزه اول 3000 دلار بطور مشترک : سابینا آبرهاوزن و ریناتو تاگلی از سوئیسبرنده جایزه دوم2000 دلار : علی سیلان از ترکیهبرنده جایزه سوم 1000 دلار : امید نعم الحبیب از ایران

طراحان تقدیرشده : آدایتا مندایم از آمریکا و النازباقری ؛ بهرام حمیدی ؛ فاطمه اسلامی کتابچی و شاهین افشاری از ایران