قباد شیوا، چهره ماندگار گرافیک ایران 73 ساله شد  [گروه مطالب]
نمایشگاه گروهی نقاشی و تصویرسازی  [گروه مطالب]