ورکشاپ تخصصی طراحی پوسترهای خلاق  [گروه مطالب]
همه چیز درباره نخستین جشنواره پرچم  [گروه مطالب]
دوازده روز ویژه با دوازده طراح گرافیک  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوسترهای ایرانی «دور از نزدیک»  [گروه مطالب]
وب سایت «تایپ فارسی»  [گروه مطالب]
گزارش نشست «یک روز ویژه از نزدیک با مجید عباسی»  [گروه مطالب]
45 سال فعالیت ابراهیم حقیقی رونمایی شد  [گروه مطالب]
یک روز ویژه با «ساعد مشکی» از نزدیک  [گروه مطالب]
گزارش نشست «یک روز ویژه از نزدیک با ساعد مشکی»  [گروه مطالب]
گزارش نشست «یک روز ویژه از نزدیک با مهران زمانی»  [گروه مطالب]
نشست آزاد ویژه ای ها با عنوان «کتاب بسازیم»  [گروه مطالب]
نمایشگاه طراحی شرقی  [گروه مطالب]