نمایش آثار پیشکسوتان نقاشی و گرافیک  [گروه مطالب]
گرافیک ایران در سال 89  [گروه مطالب]
چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر  [گروه مطالب]