نمایشگاه پوسترهای شهر آسمان  [گروه مطالب]
اعلام اسامی برگزیدگان  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوسترهای طراحان نسل جدید گرافیک ایران  [گروه مطالب]
یک روز ویژه با «مجید عباسی» از نزدیک  [گروه مطالب]
گزارش نشست «یک روز ویژه از نزدیک با مجید عباسی»  [گروه مطالب]
قباد شیوا، چهره ماندگار گرافیک ایران 73 ساله شد  [گروه مطالب]
گزارش نشست «یک روز ویژه از نزدیک با ساعد مشکی»  [گروه مطالب]
نمایشگاه طراحی شرقی  [گروه مطالب]