گرافیک نت؛ متن بیانیه کوتاه استاد آیدین آغداشلو، فرزاد ادیبی، محمد اردلانی، صادق بریرانی، پریسا تشکری، ابراهیم حقیقی، مهدی سعیدی، قباد شیوا، رضا عابدینی، مسعود نجابتی به این شرح می باشد:

برای آگاهی طراحانی که آثارشان را برای کتاب سیاه فرستاده اند اعلام می داریم که به دلیل رعایت نکردن استاندارد ها و موازین معمول، هیچگونه مسئولیتی، اعم از داوری یا ویرایش این کتاب را نمی پذیریم وبا آن همکاری نمی کنیم.

در همین مورد محمد اردلانی در صفحه شخصی خود چنین نوشته است:
کتاب سیاه پس از به بار آوردن افتضاح خرداد ماه سال گذشته در فراخوان و نمایشگاه صلح، یک بار دیگر ثابت کرد که به انجام کارهایی خارج از قواعد حرفه ای اصرار دارد و تمام تلاش های بنده و دیگر دوستان را برای رسیدن به یک حرکت خوب و ماندگار با رفتارهای غیر حرفه ای زیر پا گذاشت.
ضمن اعلام رسمی انصراف خود از داوری این رویداد از تمام دوستانی که احترامشان به حقیر باعث حضورشان در فراخوان کتابسیاه شده بود عمیقا پوزش می خواهم...

به امید روز های بهتر برای هنرهای تجسمی کشورمان
محمد اردلانی
1391/11/10

لازم به ذکر است حق انتشار جوابیه و توضیحات ناشر کتابسیاه در این خصوص نزد گرافیک نت محفوظ می باشد.