مراسم هفتمین سالروز درگذشت مرتضی ممیز  [گروه مطالب]