فراخوان نخستین جشنواره اسب‌های بالدار  [گروه مطالب]