ورکشاپ چسب زخم  [گروه مطالب]
کارگاه رایگان نقاشی «با هم نقاشی کنیم»  [گروه مطالب]