دوره طنز پردازی و کارتون مطبوعات  [گروه مطالب]
دومین دوره کانسپت انیمیشن با عنوان Katsu  [گروه مطالب]