بهترین پوسترهای تاریخ سینمای ایران  [گروه مطالب]
کتاب صد سال اعلان و پوستر فیلم در ایران  [گروه مطالب]
صد سال پوستر فیلم در ایران  [گروه مطالب]
سرکش و سنت گر  [گروه مطالب]
از پوستر سی و دومین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد  [گروه مطالب]
20 فیلم برتر سینمای ایران به روایت پوستر  [گروه مطالب]