ماهنامه مکعب، شماره پنج  [گروه مطالب]
بزرگداشت پرویز کلانتری در فرهنگسرای نیاوران  [گروه مطالب]