نمایشگاه «سی نما؛ کیارستمی» در پردیس سینمایی چارسو  [گروه مطالب]