کارگاه طراحی پوستر شهرمهربانی  [گروه مطالب]
فراخوان جشنواره پوستر هلال احمر  [گروه مطالب]
ورکشاپ پوستر جشنواره پوستر هلال احمر  [گروه مطالب]
سخنرانی و کارگاه پوستر آزادگی  [گروه مطالب]
ورکشاپ پوستر محمد اردلانی  [گروه مطالب]
ورکشاپ های مدرسه اینورس  [گروه مطالب]
ورکشاپ رایگان طراحی پوستر  [گروه مطالب]
ورکشاپ طراحی پوستر دانشگاه آزاد اسلامی  [گروه مطالب]
گزارش ورکشاپ خلاقیت و ایده پردازی اونیش امین الهی  [گروه مطالب]
کارگاه طراحی پوستر مجمع خیرین سلامت کشور  [گروه مطالب]
پوستر، هنری که همواره قدر دانسته شده و بر صدر نشسته است  [گروه مطالب]
ورکشاپ پوستر روبان قرمز  [گروه مطالب]
پذیرفته شدگان بخش ورکشاپ جشنواره بین المللی پوستر روبان قرمز  [گروه مطالب]