نمایشگاه آثار دانش‌ آموختگان و هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا  [گروه مطالب]
از فارغ التحصیلان هنرستان هنرهای زیبا تقدیر شد  [گروه مطالب]
نشست های هنر و تجربه  [گروه مطالب]
نشست مجسمه سازی معاصر  [گروه مطالب]
اکسپوی آثار هنری در پیچ شمیران  [گروه مطالب]
جشن نوروزی و اختتامیه دومین اکسپوی هنری  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوستر «قدم نخست» در هنرستان هنرهای زیبای پسران  [گروه مطالب]
نمایش و نقد فیلم سینمایی آقای ترنر  [گروه مطالب]
قلمرو مانی در هنرستان  [گروه مطالب]
بازدید نقاش شهیر آلمانی  [گروه مطالب]
آغاز ثبت نام هنرستانهای هنرهای زیبای پسران و دختران  [گروه مطالب]
نمایشگاه عکس هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای پسران  [گروه مطالب]
کارگاه نقاشی خیریه هنرستانهای هنرهای زیبا  [گروه مطالب]