کپی برابر اصل!  [گروه مطالب]
یک روز با نیکلاس تراکسلر  [گروه مطالب]
کارگاه یکروزه نیکلاس تراکسلر  [گروه مطالب]
جایزه هیات داوران دوسالانه پوستر تایوان به مهدی سعیدی رسید  [گروه مطالب]