نمایشگاه تصویرهای شنیدنی  [گروه مطالب]
پایان سال 91 با نمایشگاه آثار هنرجویان مدرسه ویژه  [گروه مطالب]
رونمایی از کتاب استاد ایرج انواری  [گروه مطالب]