سخنرانی و نمایشگاه استاد آیدین آغداشلو  [گروه مطالب]
نمایشگاه آثار کارورزی هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا  [گروه مطالب]