نمایشگاه تصویرهای شنیدنی  [گروه مطالب]
راه‌یابی ۱۲۰ اثر به دهمین جشنواره بسم‌الله  [گروه مطالب]
نمایش پوسترهای قدیمی تئاتر تمدید شد  [گروه مطالب]