ششمین دوسالانه بین المللی یونایتد دیزاین 2013  [گروه مطالب]
«مقام یار» نمایشگاه گروهی پوسترهای عاشورا  [گروه مطالب]
نمایشگاه بین المللی پوستر روز جهانی گرافیک  [گروه مطالب]