دوره طراحی آکادمیک و طراحی Creature  [گروه مطالب]
دوره مجسمه سازی دیجیتال و کلاسیک  [گروه مطالب]
دوره آزاد طراحی با فرشید خدایارزاده  [گروه مطالب]
ساعت مشاوره  [گروه مطالب]
دومین دوره کانسپت انیمیشن با عنوان Katsu  [گروه مطالب]
دومین دوره کانسپت Game با عنوان FORTIS  [گروه مطالب]
دوره مدلسازی سه بعدی با عنوان Emersion  [گروه مطالب]
دوره 8 ماهه انیمیشن دو بعدی با عنوان Animatika  [گروه مطالب]
ثبت نام دوره های مستقل مدرسه اینورس  [گروه مطالب]
دوره تخصصی Cinema 4D برای طراحان  [گروه مطالب]
دوره آموزشی عکاسی پایه  [گروه مطالب]
مدل های 3 بعدی حرفه ای بسازید  [گروه مطالب]
ساعت مشاوره  [گروه مطالب]
تاسیس واحد مدیریت کیفیت در مدرسه اینورس  [گروه مطالب]
دوره های جدید Photoshop در مدرسه اینورس  [گروه مطالب]
دوره های جدید Illustrator در مدرسه اینورس  [گروه مطالب]
نخستین تجربه بلند سینمایی امید توتونچی  [گروه مطالب]
دوره های پاییزی مدرسه اینورس  [گروه مطالب]
دوره های طراحی مدرسه اینورس  [گروه مطالب]
ورکشاپ های مدرسه اینورس  [گروه مطالب]
دوره های زمستانی مدرسه اینورس  [گروه مطالب]
دوره Comic و Motion Comic  [گروه مطالب]
دوره طراحی web با محوریت UX  [گروه مطالب]
سومین دوره طراحی و Digital Painting  [گروه مطالب]