کارگاه طراحی پوستر نخستین جشنواره پرچم  [گروه مطالب]
اسامی هنرمندان ایرانی حاضر در بی ینال پوستر بولیویا  [گروه مطالب]
گزارش تصویری نمایشگاه وجه مشترک  [گروه مطالب]
گزارش برگزاری نشست های آزاد «مدرسه ویژه»  [گروه مطالب]
39 طرح گرافیکی آماده اکران شهری شد  [گروه مطالب]
دوره های تابستان 93 مدرسه ویژه  [گروه مطالب]
رضا عابدینی داور یازدهمین دوسالانه بین المللی زنبور طلایی  [گروه مطالب]
نشست آزاد ویژه ای ها با عنوان «کتاب بسازیم»  [گروه مطالب]
اولین دوسالانه بین المللی طراحی گرافیک دالیان 2015‎  [گروه مطالب]