لوگوی ایران ایر زیباترین نماد در صنعت هواپیمایی دنیا معرفی شد  [گروه مطالب]