نخستین نمایشگاه پوستر اسماء حجت  [گروه مطالب]
بزرگداشت پرویز کلانتری در فرهنگسرای نیاوران  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوستر «اعلان گفتگو»  [گروه مطالب]